KNA Rally Finnskog
Postboks 137
2201 Kongsvinger

E-post:                       info@rallyfinnskog.no
Telefon:                         +47 915 12 120

Løpsleder:
Stig Rune Kjernsli   rkjernsl@online.no
Telefon:                          +47 906 34 632

Løype / Sikkerhet:
Roy Rogstadmoen     rar-rogs@online.no
Telefon:                          +47 906 96 664