Digital offisiell oppslagstavle

Offisiell oppslagstavle på Rally Finnskog er digital. Få pushvarsler på mobilen ved å laste ned Sportity-appen og bruk passordet Finnskog21. Da får du varsler når det blir lagt ut Deltagermeldinger, resultater m.m.

Viktig informasjon til deltagere

Vi holder på å lager informasjon til alle deltagerne, men den største endringen i forhold til løpsopplegget er at det er lov til å ha maksimalt to mekanikere pr deltager. Utover dette vil løpet bli gjennomført som beskrevet i tilleggsreglene. Tidsplan for innsjekk og tekniskkontroll kommer i deltagermelding og i startprogrammet som vil bli publisert 16 februar. Registrering av team i henhold til krav rundt Covid vil åpne 17. februar.

KNA Rally Finnskog får arrangere løpet den 20. februar

Etter dagens samtaler med kommunelegene, hvor KNA Kongsvinger la frem en revidert plan for gjennomføringen av KNA Rally Finnskog 20. februar, fikk løpet en etterlengtet godkjenning.

Vi er veldig godt fornøyde med at vår reviderte gjennomførings plan ble godkjent sier Ole Jonny Branes, leder av KNA Kongsvinger og den som har holdt dialogen med kommunelegene.

Endelig en opptur, var løpsleder Stig Rune Kjernsli sin umiddelbare kommentar. Nå er det bare å gjøre de justeringene som det er enighet om og sende ut informasjon til de påmeldte. Det vil helt klart bli noen hektiske dager frem mot løpet neste helg, men dette skal vi klare.

Selv om de påmeldte deltagerne nå får en glad nyhet, vil løpet fortsatt ikke være tilgjengelig for publikum. Det håper vi alle vil respektere, sier Branes.

Det jobbes fortsatt for å gjennomføre løpet 20. februar

Leder av KNA Kongsvinger, Ole Jonny Branes var 8. februar igjen i kontakt med kommunelegen og som ventet fikk vi ikke noe klart svar på om vi får gjennomføre løpet som planlagt den 20. februar. Stadige utbrudd av mutert virus som nærmer seg gjør at kommunelegen er veldig restriktiv om dagen, slik at det ble enighet om ny dialog førstkommende fredag.

I mellomtiden må KNA Kongsvinger se på muligheter for å begrenseantall folk i området, da det er et av de kritiske spørsmålene. Eventuelt se på muligheter for å korte ned løpet, slik at vi kan imøtekomme ønskene fra kommunelegen.

Verden er ikke enkel om dagen, men dette er siste oppdatering på situasjonen fra de dype skoger.

KNA Rally Finnskog foreløpig utsatt på grunn av den alvorlige smittesituasjonen

Til tross for at vi hele tiden har jobbet for å arrangere et publikumsfritt rally, lå alt til rette for å gjennomføre et bra NM-løp på Finnskogen. God is-såle på veiene, harde brøytekanter, en værmelding som sier -7 til -12 grader og 95 deltagere til start var status før dagens nyheter.

Utbruddet av den engelske virusmutasjonen har medført nedstenging av mange kommuner på Østlandet fra i dag, og dette påvirker også KNA Kongsvinger som arrangør av rally NM. Vi har mange deltagere og funksjonærer fra de berørte områdene, og det å arrangere et NM hvor deler av deltagerne ikke gis tilgang til å delta er ikke mulig.

Klubben har derfor i samråd med kommunelegen kommet frem til at det ikke lar seg gjøre å arrangere som planlagt den 30. januar.

Det er trist at vi for andre år på rad ikke får arrangert som planlagt, men det er forståelig når deler av Norge stenges ned på grunn av smittesituasjonen, sier Kjernsli.

Ole Jonny Branes, leder av KNA Kongsvinger, roser det gode samarbeidet man har hatt med kommunelegene igjennom hele prosessen. Uten den gode dialogen vi har hatt hadde vi aldri kommet så langt i forberedelsene med å kunne arrangere. Kommunelegene i Kongsvinger og Grue har gjennom hele prosessen vært rådgivere og godkjent det opplegget vi la frem. Vi var godt forberedt med smittevern for funksjonærer og deltagere, sier Branes.

KNA Kongsvinger vil i samråd med myndighetene, grunneiere og Norges Bilsportforbund se om det er muligheter for å finne en ny dato i vinter for å gjennomføre løpet.

Deltagere ønskes velkommen til Finnskogen 30. januar

Da har vi endelig gleden av å si at påmeldingen til KNA Rally Finnskog 2021 er åpent. For de som ønsker redusert startavgift er 18. januar en dead line. Ved å melde deg på og betale innen denne fristen gis det kr 1000,- i reduksjon på startavgiften.

Dessverre gjør situasjonen rundt Covid-19 at løpet ikke kan åpnes for publikum. Vi ber derfor publikum følge med på www.rallynm.no for å øre Rallyradioen.

Ønsker dere alle et godt nytt år

KNA Rally Finnskog blir andre NM-runde i 2021

KNA Rally Finnskog blir andre NM-runde i 2021, løpet arrangeres lørdag 30.januar. Etter at løpet ble avlyst i 2020, er det gledelig at vi får muligheten til å arrangere dette løpet i 2021. Mere informasjon kommer så følg med…

Vi vil ønske alle velkommen til en fartsfylt helg på Finnskogen.

 

KNA Rally Finnskog will be second round in 2021 Norwegian rally championship, and will be arrange Saturday 30 January. After our rally was canceled in 2020, it is gratifying that we get the opportunity to arrange this again in 2021. More information will come soon…

We would like to welcome everyone to Finnskogen.

KNA Rally Finnskog er avlyst / KNA Rally Finnskog are cancelled

KNA Kongsvinger har nå tatt en avgjørelse om at vi dessverre må avlyse årets KNA Rally Finnskog på grunn av manglende snø og is på veien. Vi er helt avhengig av harde veier med et lag med snø og is for å få arrangert. Da det ikke har kommet noe snø siden jul og det har vært svært få dager med kuldegrader, er alle veiene på Finnskogen nå myke grusveier. Det er samtidig ikke spådd nedbør eller mye kuldegrader i tiden frem mot datoen for arrangementet som var satt til 1.februar. Vi har prøvd å lage en alternativ plan for gjennomføringen ved å flytte hele løpet til området rundt Svullrya. Der har det lenge vært godt med is på veien, men i løpet av den siste uken med mye regn- og mildvær er det ikke lenger noen veier som er egnet for rally der heller. Dette var den 36. gangen det tradisjonsrike rallyet skulle blitt arrangert på Finnskogen. Rallyet har aldri tidligere blitt avlyst på grunn av manglende snø og is. Som arrangør er vi veldig lei oss for at vi ikke klarer å lage et vinterrally, men været får vi dessverre ikke gjort noe med. Rally Finnskog har for mange tilskuere og deltager blitt en årlig tradisjon. For oss virker det som om de fleste har forståelse for avgjørelsen som nå er tatt.

 

KNA Kongsvinger has now decided that we unfortunately had to cancel this year’s KNA Rally Finnskog due to lack of snow and ice on the road. We are completely dependent on hard roads with a layer of snow and ice to get arranged. There has been no snow since Christmas and there have been very few days of cold degrees, our roads at KNA Rally Finnskog are now soft dirt roads. At the same time, there is no rainfall or much cold in the time leading up to the date of the event which was set for February 1st. We have tried to make an alternative plan for the implementation by moving the entire race to the area around Svullrya. There has long been good ice on the road, but during the last week with a lot of rain and mild weather there are no longer any roads suitable for rally there either. This was the 36th time the traditional rally was to be held at Finnskogen. The rally has never been cancelled due to lack of snow and ice. As organizers we are very sorry that we are unable to make a winter rally, but unfortunately the weather we can’t do anything about. KNA Rally Finnskog has become an annual tradition for many spectators and participants. To us, it seems that most people understand the decision that has been made.

Utfordringer med været / Weather conditions

Det ekstremt milde været de siste 4 ukene har tæret voldsomt på veiene som var tenkt brukt under årets rally. Vi ser at de etappene som ligger nærmest Kongsvinger nå kun har grus, men at det fortsatt fantes is på etappen rundt Svullrya sist helg. Det er meldt kaldere vær fra helgen, men dessverre minimalt med snø. Det vil derfor bli jobben med en «Plan B» for å se om vi klarer å gjennomføre løpet. Påmeldingsfristen (med redusert startavgift) vil bli forlenget til den 27. januar.

The extremely mild weather over the past 4 weeks has devastated the roads that were intended to be used during this year’s rally. We can see that the stages closest to Kongsvinger now have only gravel, but that there was still ice on the stage around Svullrya last weekend. Weather forecast says colder weather from the weekend, but no snow. The organizer will during the weekend check if it still is possible to arrange the rally. The entry date (with a reduced entry fee) will  be extended until 27 January.

Velkommen til den 36. utgaven av KNA Rally Finnskog

Vinner av KNA Rally Finnskog 2019, Nikolay Gryazin/Yaroslav Fedorov
Foto: Erik Øverby

 

Da har vi gleden av å åpne påmeldingen for den 36. utgaven av KNA Rally Finnskog.

Løpet er andre runden i norske mesterskapet og kjøres lørdag 1. februar.

Fredag 31. januar vil det bli en Pre-start utenfor Rådhuset, for inviterte førere. Her vil publikum få muligheten til å oppleve førerne og få de siste inntrykkene fra etappene på Finnskogen.

Totalt skal det kjøres 8 fartsetapper på til sammen 138 km, før vinneren av løpet skal kåres på Rådhusplassen kl 15:45.

Nytt av året er at alle NM-løpene skal ha en «Powerstage» der førerne har mulighet til å sikre seg noen ekstra poeng i mesterskapet. Her deles det ut 3, 2, 1 poeng til de raskeste i hver av NM klassene. For KNA Rally Finnskog 2020, blir Nesteby 2 «Powerstage» og her vil det bli show og moro igjennom dagen.

Vi vil med dette ønske alle velkommen til Kongsvinger i februar.

Riktig god jul og et fredfullt nytt år til dere alle

Betong Øst             logo1