Oppslagstavle / Notice Board (alle deltagermeldinger, informasjon, beslutninger osv.)

Du kan også få tilgang til offisiell oppslagstavle via Sportity App for iOS og Android der vil du få varsler når ny informasjon /dokumenter blir publisert. KNA Rally Finnskog sine dokumenter er tilgjengelige ved å bruke passord: Finnskog21

You can also access the Virtual Official Notice Board materials via the Sportity App for iOS and Android and receive push notifications when new material is published. KNA Rally Finnskog materials are available using the password: Finnskog21

 

Publiserte dokumenter / Published documents (alle publiserte dokumenter, som tilleggsregler, startprogram osv. / Supplementary regulations, startprogram etc)

 

 

Fair Race logo - 2 rad - CMYK EPS copy