SS 1 / 3                                  Første bil SS 1: 13:52
Løvhaugen  14,76 km      Første bil SS 3: 16:05

Etappen starter ved Løvhaugsåa. Smal, rask skogsbilvei til km 6,53 , ved Moldusen.

Deretter mere gupp og svingete frem til Toivola. Rask vei mellom gårdene på vei opp til Løvhaugen og gården Bekkola.

Godt tilrettelagt og masse fine publikumsplasser oppe på Løvhaugen.

Spesielt kjent er publikumsplassen ved km 12,46, etter dobbelthopp ned mot Toivola og mellom Bakkola og Bekkola km 13,40 på toppen av Løvhaugen.

Ta av fra Fv1869 og følg Lauhaugvegen inn mot Løvhaugen
GPS:  (WGS 84)

Lat          60º 27′ 29.869»

Lon        12º 33′ 34.577»

Ingen parkeringsmuligheter ved start og mål.

 

SS 2 / 4                                          Første bil SS 2: 14:28
Sandsjøbekken  22,97 km      Første bil SS 4: 16:41

Etappen starter ved Røgdenstranda. Går sørover på smal og fin skogsvei opp til Vestre Kvernberget.
Svinger så vestover på Kirkesjøvegen som er mer knotete vei ned til Fv2018. Der svinge vi høyre (nord) og følger (fylkesvei)200 meter før vi tar inn på en skikkelig rally vei over Mærraskjulet. Før vi igjen kommer ned på Fv 2018 og følger denne til mål ved Gjevert. Selv om veien er bred, gjelder det å ha kontroll på bil og sportvalg.

Ingen tilgang/parkering ved start og mål. Parkering kan finnes i sentrum av Svullrya, men husk at beboere og annen trafikk må kunne komme frem.

Bra publikumsplass ved veidele etter 13,07 km ved Kjerkesjøveien (innkjøring fra Øyermoen på Fv 2018).

GPS: (WGS 84)

Lat          60º 20′ 8.394»

Lon        12º 27′ 12.384»

 

 

HUSK Å PARKERE FORNUFTIG, VEIENE MÅ VÆRE FREMKOMMELIG.

NB! Respekter totalt parkerings forbud på riksveiene