WARNING DANGEROUSlite

Vi ønsker publikum velkommen til Finnskogen med mye fart og moro.

SS beskrivelser med informasjon om publikumsplasser finner du HER

Program med oversiktskart

SIKKERHET
Vi ønsker at publikum skal ha en god og trygg opplevelse. Vær derfor vennlig å følg sikkerhetsvaktenes anvisninger. Rallyvettreglene finner du i menyen under tilskuer, respekter disse! Se gjerne også på Sikkerhetsfilmen som er utarbeidet av Norges Bilsportforbund før du begir deg ut i skogen. Du er selv ansvarlig for din egen sikkerhet, men også andres ved at du ved uaktsomhet kan utsette både deg selv, andre publikummere og utøverne våre for fare.

MILJØ
KNA Kongsvinger er også opptatt av å ta vare på miljøet. Vi er alle avhengig av velvilje fra grunneiere og andre brukere av skog og mark for å kunne drive med rally. Dette krever at hver og en av oss tar personlig ansvar for våre handlinger, viser hensyn til naturen og andre mennesker. Vi skal ganske enkelt ikke forstyrre eller ødelegge.

  • Rydd stedet dere har oppholdt dere før dere forlater det.
  • Ta med søppel o.lign ut av skogen, det er høyst sannsynlig mindre enn du hadde med deg inn.
  • Sørg for at bål er slukket.
  • Unngå å sette unødvendige merker eller forvolde skade på annen måte når du skal finne ved.