HUSK Å PARKERE FORNUFTIG, VEIENE MÅ VÆRE FREMKOMMELIG.

NB! Respekter totalt parkerings forbud på riksveiene