SS 1/4     Varaldskogen            26,90 km             

1. bil SS 1: kl 09:50 og SS 4: kl 13:50                                                    

Denne etappen er en tradisjonsrik gjenganger i rallyet. Her ble det også kjørt rally på 60-tallet. Etappen er rask, lang og meget krevende etappe.

Parkerings- og adkomst muligheter rett etter start. Kjør inn fra RV 200 øst for Øyermoen (GPS: N60 13.708’ E12 29.194’). Det er også et meget publikumsvennlig punkt med bra parkeringsmuligheter ved Lunderbye, øst for Varalddammen

(GPS: N60 09.215’ E12 26.295’).

Parkeringsmuligheter er det også på stikkveier på nordsiden av RV 200 ved målet.

 

SS 2/5           Homsjøen       13,69 km                     

1. bil SS 2: kl 10:26 og SS 5: kl 14:26                                       

Denne etappen følger fylkes og kommunalveien fra Slettmoen til Bergersætra.

Fra start fin hard fylkesveien men etter passeringen av Heimbrenten endrer den karakter og blir smalere og mere krevende.

Parkeringsmuligheter ved start (GPS: N60 11.147’ E12 19.357’), kjør mot etappen og følg vaktenes anvisninger.

Adkomst er også mulig ved Heimbrenten (GPS: N60 15.100’ E12 13.537’), kjør inn fra rv. 205 mot Sørroa.

Ikke tilgang fra målet.

 

SS 3/6          Bæreia           20,38 km                         

1. bil SS 3: kl 11:36 og SS 6: kl 15:36

Etappen starter med skikkelig skogsvei fra Heiberg og over til Speismark. Herfra går det nedover på brei kommunal vei mot Holer. Fra km 15,69 trang skogsvei over til Bæreia. Ny tempo veksling og kommunalvei de siste hundre metrene til målgang ved Bæreiavangen.

En krevende etappe som veksler i tempo flere ganger. En utfordring for førerne.

Meget begrenset parkering ved start.

Beste parkerings muligheter finnes ved å kjøre inn mot Holer, (GPS: N60 08.140’ E12 00.246’).

Eller ved å følge Bæreiavegen frem til målet på Bæreiavangen, (GPS: N60 09.327’ E11 57.877’)

 

HUSK Å PARKERE FORNUFTIG, VEIENE MÅ VÆRE FREM KOMMELIG.

NB! Respekter totalt parkeringsforbud på riksveiene