Leder av KNA Kongsvinger, Ole Jonny Branes var 8. februar igjen i kontakt med kommunelegen og som ventet fikk vi ikke noe klart svar på om vi får gjennomføre løpet som planlagt den 20. februar. Stadige utbrudd av mutert virus som nærmer seg gjør at kommunelegen er veldig restriktiv om dagen, slik at det ble enighet om ny dialog førstkommende fredag.

I mellomtiden må KNA Kongsvinger se på muligheter for å begrenseantall folk i området, da det er et av de kritiske spørsmålene. Eventuelt se på muligheter for å korte ned løpet, slik at vi kan imøtekomme ønskene fra kommunelegen.

Verden er ikke enkel om dagen, men dette er siste oppdatering på situasjonen fra de dype skoger.