KNA Kongsvinger har nå tatt en avgjørelse om at vi dessverre må avlyse årets KNA Rally Finnskog på grunn av manglende snø og is på veien. Vi er helt avhengig av harde veier med et lag med snø og is for å få arrangert. Da det ikke har kommet noe snø siden jul og det har vært svært få dager med kuldegrader, er alle veiene på Finnskogen nå myke grusveier. Det er samtidig ikke spådd nedbør eller mye kuldegrader i tiden frem mot datoen for arrangementet som var satt til 1.februar. Vi har prøvd å lage en alternativ plan for gjennomføringen ved å flytte hele løpet til området rundt Svullrya. Der har det lenge vært godt med is på veien, men i løpet av den siste uken med mye regn- og mildvær er det ikke lenger noen veier som er egnet for rally der heller. Dette var den 36. gangen det tradisjonsrike rallyet skulle blitt arrangert på Finnskogen. Rallyet har aldri tidligere blitt avlyst på grunn av manglende snø og is. Som arrangør er vi veldig lei oss for at vi ikke klarer å lage et vinterrally, men været får vi dessverre ikke gjort noe med. Rally Finnskog har for mange tilskuere og deltager blitt en årlig tradisjon. For oss virker det som om de fleste har forståelse for avgjørelsen som nå er tatt.

 

KNA Kongsvinger has now decided that we unfortunately had to cancel this year’s KNA Rally Finnskog due to lack of snow and ice on the road. We are completely dependent on hard roads with a layer of snow and ice to get arranged. There has been no snow since Christmas and there have been very few days of cold degrees, our roads at KNA Rally Finnskog are now soft dirt roads. At the same time, there is no rainfall or much cold in the time leading up to the date of the event which was set for February 1st. We have tried to make an alternative plan for the implementation by moving the entire race to the area around Svullrya. There has long been good ice on the road, but during the last week with a lot of rain and mild weather there are no longer any roads suitable for rally there either. This was the 36th time the traditional rally was to be held at Finnskogen. The rally has never been cancelled due to lack of snow and ice. As organizers we are very sorry that we are unable to make a winter rally, but unfortunately the weather we can’t do anything about. KNA Rally Finnskog has become an annual tradition for many spectators and participants. To us, it seems that most people understand the decision that has been made.