Til tross for at vi hele tiden har jobbet for å arrangere et publikumsfritt rally, lå alt til rette for å gjennomføre et bra NM-løp på Finnskogen. God is-såle på veiene, harde brøytekanter, en værmelding som sier -7 til -12 grader og 95 deltagere til start var status før dagens nyheter.

Utbruddet av den engelske virusmutasjonen har medført nedstenging av mange kommuner på Østlandet fra i dag, og dette påvirker også KNA Kongsvinger som arrangør av rally NM. Vi har mange deltagere og funksjonærer fra de berørte områdene, og det å arrangere et NM hvor deler av deltagerne ikke gis tilgang til å delta er ikke mulig.

Klubben har derfor i samråd med kommunelegen kommet frem til at det ikke lar seg gjøre å arrangere som planlagt den 30. januar.

Det er trist at vi for andre år på rad ikke får arrangert som planlagt, men det er forståelig når deler av Norge stenges ned på grunn av smittesituasjonen, sier Kjernsli.

Ole Jonny Branes, leder av KNA Kongsvinger, roser det gode samarbeidet man har hatt med kommunelegene igjennom hele prosessen. Uten den gode dialogen vi har hatt hadde vi aldri kommet så langt i forberedelsene med å kunne arrangere. Kommunelegene i Kongsvinger og Grue har gjennom hele prosessen vært rådgivere og godkjent det opplegget vi la frem. Vi var godt forberedt med smittevern for funksjonærer og deltagere, sier Branes.

KNA Kongsvinger vil i samråd med myndighetene, grunneiere og Norges Bilsportforbund se om det er muligheter for å finne en ny dato i vinter for å gjennomføre løpet.